Tránh xa Web Form, càng xa càng tốt

Lâu lâu lang thang trên mấy forum và group lập trình, thấy nhiều bạn vẫn hay có thắc mắc về WebForm. Thôi thì trước đây mình đã từng bình luận về WinForm và Silverlight rồi, hôm nay bình về WebForm luôn cho đủ bộ vậy. Bài viết sẽ cho bạn lý do để… từ bỏ […]

Xem thêm bài viết