Chia sẻ & Code

JavaScript – Chàng hiệp sĩ toàn năng

Khởi nguồn từ giữa những năm 1990, qua 20 năm tồn tại và phát triển, Javascript đã có những thay đổi lớn để thích nghi với thời cuộc, và bây giờ trở thành một ngôn ngữ toàn năng, thiết yếu và phù hợp đối với bất cứ một nhà phát triển nào. Với ý tưởng […]

Xem thêm bài viết

Tránh xa Web Form, càng xa càng tốt

Lâu lâu lang thang trên mấy forum và group lập trình, thấy nhiều bạn vẫn hay có thắc mắc về WebForm. Thôi thì trước đây mình đã từng bình luận về WinForm và Silverlight rồi, hôm nay bình về WebForm luôn cho đủ bộ vậy. Bài viết sẽ cho bạn lý do để… từ bỏ […]

Xem thêm bài viết